Hvad bør jeg vide om Homer? – Her er 10 bud!

(Denne klumme er første gang bragt i Herning Folkeblad 28.september 2017)

Homer er den tidligste ”forfatter” vi kender i denne verden, og hans to mesterværker Iliaden og Odysseen kan med sikkerhed karakteriseres som klassikere. De to oldgræske episke heltedigte findes i et væld af forskellige oversættelser, bearbejdninger og som grundlaget for historiske romaner, og deres betydning for den moderne historiefortælling må på ingen måde undervurderes.

Kort fortalt handler Iliaden om grækernes tiårige belejring af byen Troja og om den endelig krig. Belejringen skyldes, at Trojas prins Paris er kommet til at tage den skønne Helene med hjem til byen, selvom han i bagklogskabens lys nok skulle have ladet hende blive i Sparta hos husbond Menelaos.

Efterfølgeren til Iliaden er Odysseen, der beretter om Odysseus, der som konge af den græske ø Ithaka har deltaget i den Trojanske krig på grækernes side. Da de sejrrige grækere er på vej tilbage til deres respektive riger, er det dog en yderst langvarig rejse for Odysseus, da han er kommet til at fornærme havguden Poseidon, der hævner sig ved at give Odysseus en yderst vanskelig hjemfærd. Parallelt med Odysseus´ færd fortælles historien om hans søn og hustru på Ithaka, og om Odysseus´ hjemkomst.

Her følger ti facts, som du ikke vidste, du havde brug for at vide, om Homers to mesterværker:

Iliaden og Odysseen er begge skrevet i såkaldte daktyliske heksametre og består af hhv. ca. 16.000 og 12.000 vers.

Selvom der langt fra er enighed, mener de fleste dog, at de to heltedigte er blevet til som skjaldedigte omkring år 700 f.v.t. og nedskrevet små to hundrede år senere.

To danske oversættelser, der er værd at nævne, er Christian Wilsters oversættelse fra 1837 og Otto Steen Dues nye danske oversættelse fra 2002. Bent Hallers genfortælling fra 2004 og Madeline Millers Achilleus´ Sang er dog også sublim homerisk litterær underholdning.

Titlen Iliaden skyldes, at byen Troja blev grundlagt af herskeren Ilios, og derfor blev kaldt Ilion. Deraf Iliaden.

Begrebet ”Trojansk hest” stammer fra Iliadens slutning og er ikke kun en nymodens computervirus. Odysseus fik idéen til at lade en kæmpe træhest bygge, med et hulrum, hvor grækerne kunne gemme sig. Trojanerne, der troede, at grækerne havde opgivet belejringen og efterladt hesten som et offer til guderne, trak hesten ind gennem byporten og prisgav på denne måde deres elskede by til grækerne.

Den romerske digter Vergil fortæller os i sit heltedigt Æneiden om Æneas, der er en af de meget få trojanere, for hvem det lykkedes at flygte fra den brændende by. Denne Æneas er ifølge myten stamfader til det romerske folk.

Hvis byen Troja overhovedet har eksisteret, er de fleste arkæologer enige om, at vi skal til den nordvestlige del af Tyrkiet, bl.a. på baggrund af tyskeren Heinrich Schliemanns fund i 1870.

Det tog i alt Odysseus 10 år at komme fra Troja og hjem til Ithaka, hvorfor ordet ”odysse” er blevet en metafor for en lang og besværlig rejse.

James Joyces roman, Ulysses fra 1922 er en parafrase over Homers Odysse, hvor Blooms rejse gennem Dublins gader kan tolkes som en parallel til Odysseus´ rejse fra Troja til Ithaka.

Nyere, kontroversiel, italiensk forskning mener at kunne påvise, at Odysseus oprindeligt stammede fra Norden, og at Ithaka er identisk med den danske ø Lyø ud for Fåborg. Dette er bl.a. baseret på sammenligning mellem Homers to heltedigte og Saxos Danmarkskrønike, Gesta Danorum.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *