Ugens forfatter-fødselar, uge 7: Darwins oprindelse

dekorativt foto


Charles Darwin (1809-1882)

Tirsdag den 12. februar er det 210 år siden, at den engelske naturforsker, geolog, rejseskribent og forfatter Charles Robert Darwin kom til verden i det velhavende lægehjem, Mount House, i den engelske by Shrewsbury, Shropshire.

Charles var det femte, af i alt seks, barn af den rige læge, finansmand og, modsat tidens tendenser, ateisten Robert Darwin og Susannah Darwin (født Wedgewood). Moderen døde dog i 1817, og den lille Charles blev året efter sendt på den nærliggende anglikanske kostskole, Shrewsbury School.

I sommeren 1825 var den unge Darwin i lære som læge og hjalp sin far med at behandle de fattige i Shropshire, og samme efterår begyndte han på University of Edinburgh Medical School. Han fandt dog forelæsningerne kedelige og kirurgi foruroligende, hvilket fik ham til at forsømme studiet. Han blev i stedet grebet af interessen for de naturvidenskabelige studier, som han derfor brugte sin tid på.

Forsømmelsen af lægestudiet irriterede faderen i en sådan grad, at han i 1827 sendte sønnen til Christ´s College i Cambridge for at han kunne læse til præst. Men også her optog de naturvidenskabelige discipliner Darwins fokus, og han udviklede et nært forhold til flere undervisere indenfor de naturvidenskabelige studier, som fx botanik, zoologi og geologi. Det lykkedes ham dog at få sin bachelorgrad 1831.

Samme år henvendte flåden sig til en af Darwins undervisere, botaniker, J. S. Henslow, for at få anvist en ung naturhistoriker til en jordomsejling med briggen H.M.S. Beagle, der blandt andet skulle kortlægge den sydamerikanske kystlinje, og Henslow anbefalede her den 22-årige Darwin.

Darwin havde ved afrejsen fået forærende første bind af Charles Lyells nyudkomne Principles of Geology (1830), der i høj grad inspirerede Darwin til sin berømte evolutionsteori og nærmest blev hans ”Bibel”.

Rejsen med H.M.S. Beagle var planlagt til to år, men kom til at vare fem (december 1831 – oktober 1836) og Darwin opholdt sig, som tilsigtet, det meste af tiden på land, især i Sydamerika, men også på Galapagosøerne, Tahiti, New Zealand og Australien, hvor han undersøgte geologien og foretog naturhistoriske indsamlinger, mens Beagle besigtigede og kortlagde kysterne.

Allerede inden hjemkomsten stod der respekt omkring Darwins navn, blandt andet på grund af hans omfattende indsamling af dyr og planter, som han artsbestemte og præserverede for derefter at sende materialet hjem til England.

Fra denne sejlads stammer blandt andet værkerne The zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle (1839-43), Rejsen om jorden (1939) samt The structure and distribution of Coral reefs (1842).

I 1839 giftede Charles Darwin sig med sin kusine Emma. De slog sig først ned i London, men flyttede kort efter til landsbyen Down i Kent, små 30 km syd for London. Emma fødte ti børn, hvoraf to dog døde som helt små. Datteren Anne, der var Darwins yndling, døde som ti-årig, hvilken var en hændelse, der funderede Darwins agnostiske anskuelse, en anskuelse, der var af yderste vigtighed for hans evolutionsteori.

Darwin forlod kun sjældent hjemmet, og den ellers så raske eventyrer (hvis man ser bort fra at han led skrækkeligt af søsyge), var kort efter hjemkomsten fra H.M.S. Beagle blevet angrebet af en mystisk sygdom, om hvilken der er mange teorier, men under alle omstændigheder afstedkom, at han selv i de bedste perioder kun kunne arbejde i få timer på grund af psykisk såvel som fysisk svækkelse.

Darwin er, som allerede antydet, bedst kendt for sit bidrag til evolutionsteorien og hans teori om, at alle arter af liv nedstammer fra fælles forfædre. Grundtrækkene i denne teori blev nedskrevet i Darwins dagbøger igennem mere end 20 år, før de blev offentlig kendt i hovedværket Om arternes oprindelse ved kvalitetsvalg eller ved de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen, populært blot kaldet Arternes oprindelse (1859, originaltitel: The origin of species by means of natural selection ).

Bogen er blevet den bærende teori for al biologisk forskning, men har også haft umådelig stor indflydelse på andre områder som fx litteratur og filosofi. Darwin havde dog allerede i 1842 nedskrevet teorien i en kort skitse og i et længere essay i 1844, men tankerne var for farlige at publicere. Arternes oprindelse blev på trods af dens yderst kontroversielle teori offentliggjort den 24. november 1859 og vakte straks enorm opsigt. Førsteoplaget blev udsolgt på udgivelsesdagen og bogen kom herefter i seks udgaver, den sidste i 1872.

I 1868 udkom opfølgeren til Arternes oprindelse (1859), The variation of animals and plants under domestication og herefter fulgte de store og betydningsfulde værker Menneskets afstamning og parringsvalget (1871, originaltitel: The descent of man, and selection in relation to sex) og The expression of the emotions in man and animals (1872).

Charles Robert Darwin døde den 19. april 1882, 73 år gammel, af hjertesvigt, i Down. Darwin fik, på trods af sin kontroversielle position og sit eget og familiens ønske om en stille bisættelse i Down, en statsbegravelse og blev stedt til hvile i Westminster Abbey.

Herfra skal lyde en stor tak til Charles Darwin for hans bidrag og betydning, der om muligt ikke kan overvurderes, til litteraturen og selvfølgelig naturvidenskaben, geologien, zoologien, filosofien, og alle de andre videnskaber, som hans arbejde har påvirket.

Kilder: wikipedia.org; denstoredanske.dk; saxo.com

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *